Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Garancia Plusz

A kiterjesztett hivatalos garancia olyan szolgáltatás, amelyet érdemes igénybe venni! (mint Mörfi-től tudjuk, ami elromolhat az el is fog… és ez sajnos sok pénzbe kerül)


Milyen előnyt biztosít Önnek a 3 évre kiterjesztett hivatalos garancia?
1. Ön olyan többletszolgáltatást vásárol, amellyel tulajdonképpen 3 évvel meghosszabbítja a garanciális alapfeltételek időtartamát, ezzel a termék élettartamát. (pl. egy 2 év gyári jótállásos készülék esetében ez +3 évet jelent).   
2. A kiterjesztett hivatalos garancia megvásárlása további 3 év nyugodt alvást biztosít Önnek.
3. Cégünk a kiterjesztett garanciának köszönhetően a reklamációt a törvény által előírt jótállási időn túl +3 évig is elfogadja, ezzel megóvjuk önt a nem várt költségektől!
4. A garanciális reklamációkat lehetőleg soron kívül rendezzük!
5. A kiterjesztett hivatalos garancia megvásárlásával Ön automatikusan elfogadja a garancia feltételeit és szabályait.


Kiterjesztett garancia szolgáltatás feltételei:
A kiterjesztett hivatalos garancia a Czinege és Fiai Kft. (a továbbiakban: eladó) valamint a jótállást igénybe vevő (a továbbiakban: Vásárló) által jelen feltételekben foglalt időtartamra és feltételekkel biztosít jótállást. A jelen feltételek csak a kiterjesztett hivatalos garanciára vonatkoznak. A kiterjesztett hivatalos garancia az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben biztosított jótálláson felül érvényesíthető jótállásnak minősül, így az igénybevétel, érvényesítés feltételeit az eladó szabadon, a jelen feltételek alapján biztosítja.
      
1. A kiterjesztett garancia szolgáltatás tárgya „Termék”, díja, ideje.
1.1 A „Termék” a Czinege és Fiai Kft online üzletében vagy egyéb értékesítési csatornán keresztül vásárolt árucikk, melyet a vevő a Kft székhelyén, telephelyén, postán, postai kézbesítőtől vagy egyéb kézbesítő szolgálattól vett át.
1.2 A kiterjesztett garancia szolgáltatás („Szolgáltatás”) hatályba lépésének feltétele, hogy a vevő a Termék teljes vételárát, valamint a Szolgáltatás külön díját kifizesse.
1.3 A Szolgáltatás nem vonatkozik a vásárlás idején már sérült Termékre, illetve a vevő által további értékesítésre szánt Termékekre.
1.4 A szolgáltatás díja az adott Termékre vonatkozóan egyedileg kerül meghatározásra, amelyet a vevő a Termék vásárlása során ismerhet meg.
1.5 A Szolgáltatás a Termékre vonatkozó törvényes jótállás meghosszabbítása három évvel.


2. A kiterjesztett garancia szolgáltatás létrejötte, megszűnése, terjedelme.
2.1 A Szolgáltatás érvényességének feltétele a Termék vételárának, valamint a garancia szolgáltatási díjának kifizetése.
2.2 A Szolgáltatás létrejöttének igazolására a Termék vásárlásáról kiállított bizonylat szolgál, amelyen szerepel a Termék típusa, a Termék ára, valamint a garancia szolgáltatási díj összege.
2.3 Ha a Polgári Törvénykönyv szerint megállapított 14 napos határidőn belül egyik fél sem áll el a szerződéstől, a vevő ezzel elfogadja a jelen szerződési feltételeket. A Termék vásárlásának nem feltétele a Szolgáltatás megrendelése, viszont a Szolgáltatás igénybevételének feltétele a Termék megvásárlása.
2.5 A Szolgáltatás megszűnik:
- a kiterjesztett garancia utolsó napjának elteltével;
- a Termék megsemmisülésével vagy eltulajdonításával;
- ha meghibásodást természeti csapás, illetéktelen beavatkozás, nem előírásszerű telepítés, nem megfelelő, vagy gondatlan kezelés, külső erőbehatás, nem szakszerű javítás/javíttatás következménye, vagy meg nem engedett szennyező anyag, vagy vegyszer eredménye, ha elektromos, vagy elektronikus behatásra hibásodik meg, amire a CZINEGE és Fiai Kft.–nek nincs ráhatása;
- ha a számlán szereplő adatok nem egyeznek meg a készüléken, a gyártó által elhelyezett adattábla adataival.
- a készülék teljesítményének fokozatos csökkenése esetén.
- mindenfajta vízkő okozta meghibásodás esetén, amely a készülék szakszerűtlen kezelésére, ill. kopásra vezethető vissza.
- rendszeres használatból eredő fokozatos elhasználódás, korrózió, oxidáció vagy lerakódás hatására keletkezett meghibásodás esetén.
- áramkimaradás okozta károk esetén.
- külső megjelenésre, például: könnyű burkolatok, gombok, fogantyúk, műanyag vagy fém burkolatok, jelvények vagy egyéb ismertetőjelek károsodása, továbbá olyan kisebb károsodások esetén, amelyek nem befolyásolják az áru használhatóságát, a termék működését, mint például karcolások és más hasonló károsodások esetén.
- a termékhez helytelenül csatlakoztatott elektromos- vagy vízellátás hibája miatt bekövetkező üzemzavar okán fellépő károkra.
- zárlatos meghibásodására, horpadásra és karcolásra.
- akkor, ha terméket nem belföldön használták.
- olyan átalakításra, illetve olyan kiegészítő használatára, amely nincs összhangban a gyártó ajánlásaival.
- olyan hibákra, melyek úgy keletkeznek, hogy az eredeti hiba észlelését követően a terméket továbbra is használták.
- amennyiben bármelyik fél a Szolgáltatást felmondja.
2.6 A Szolgáltatás nem terjed ki pl. a fogyóeszközökre, a rendszeres cserére szoruló tárgyakra, kopóalkatrészekre stb., valamint azokra az alkatrészekre és részekre, amelyekre nem terjed ki a törvényes jótállás sem.
2.7 Bármely garanciális szolgáltatás garanciaidő alatti igénybevétele nem hosszabbítja meg a garancia teljes időtartamát.
2.8 A garancia hatálya nem terjed ki a csere miatt fellépő kiesésre, leállásra és értékcsökkenésre, valamint hasonló közvetett károkra
2.9 A Czinege Kft. esetleges kárenyhítő intézkedései nem jelentik a garanciális felelősség elismerését.
2.10 A Szolgáltatás nem vonatkozik a helytelen használat, nem szakszerű vagy nem megfelelő kezelés, felhasználás vagy telepítés okozta károkra, amelyek ellentmondásban állnak a használati útmutatóval, továbbá a hálózati túlfeszültség (pl. villám) okozta károkra, eltekintve a szokásos eltérésektől.
2.11 A Szolgáltatás továbbá nem vonatkozik olyan tevékenység, felhasználás során keletkezett károkra, amelyekre a Termék nem rendeltetésszerű használata során keletkeztek, még abban az esetben sem, ha ezt a tevékenységet a használati útmutató nem tiltja kifejezetten, mint pl. a Termék mechanikus megrongálása, elektromos túlfeszültség (látható égési nyomok az alkatrészeken vagy áramköri lapokon) eltekintve a szokásos eltérésektől. Ha a termék használata olyan körülmények között történik, amelyek hőmérsékletükkel, portartalmukkal, nedvességükkel, kémiai vagy mechanikus hatásukkal nem felelnek meg az eladó vagy gyártó által megállapított körülményeknek, nem szakszerű telepítés, kezelés, felhasználás vagy elhanyagolt karbantartás, vagy a használati útmutató vagy egyéb más, ügyfélnek átadott anyag, vagy az általános felhasználói elveknek nem megfelelő felhasználás, jogosítatlan vagy nem szakszerű beavatkozás vagy a paraméterek változtatása, a termék módosítása bevonattal, hajlítással stb., az ilyen módosítás következtében keletkezett károk, a természeti elemek vagy vis maior okozta károk.
2.12 Karbantartási munkák elvégeztetése a vásárló feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időn belül is a vásárlót terheli. 


3. Mit tegyen a vevő meghibásodás esetén?
3.1 A vevő a káresemény bekövetkezésekor köteles a készüléket áramtalanítani, és a károsodást haladéktalanul bejelenti itt: https://czinege.hu/kapcsolat/
3.2 Feltüntetni a meghibásodás keletkezésének okát, terjedelmét, és a sérült, károsult tárgy jellegét. A vevő azzal is segítheti a reklamáció gyors elintézését, ha a meghibásodásról, annak körülményeiről fényképet készít, és azt eladónak megküldi. Továbbá feltünteti a Termék vásárlási bizonylatán szereplő adatokat, amelyekből nyilvánvaló, hogy mikor és milyen feltételekkel jött létre a Szolgáltatás.
3.3 Az eladó határoz a meghibásodás javítására vonatkozó igény jogosultságáról, valamint annak módjáról. Döntéséről tájékoztatja a vevőt.


4. A helytállás lehetséges módjai.
A Czinege és Fiai Kft. fenntartja magának a jogot, hogy saját maga által kiválasztott szakszervizt bízzon meg a javítással. Elsődlegesen célszerű szakemberrel megvizsgáltatni a hiba pontos okát, és a termék helyben való javításának lehetőségét. Ebben az eladó munkatársa segít.
- amennyiben a termék helyben javítható akkor azt elvégzi a szakember, ha nincs kizáró ok, akkor ennek költségeit az eladó viseli.
- amennyiben a termék javítása helyben nem lehetséges, akkor a vevő elfogadja, hogy a terméket becsomagolva saját költségén elküldi a terméket eladó által megadott helyre. A feladónak úgy kell terméket becsomagolnia, hogy sérülés ne érhesse, mert ezen sérülés nem tartozik a jótállás hatálya alá. Eladó megvizsgálja a terméket és amennyiben érdemes javítani akkor javítja és saját költségén visszaküldi vevőnek. Amennyiben erre nincs lehetősége, elfogadja, hogy az eladó a mindig aktuális felülvizsgálati és kiszállási díj ellenében (a kiszállási díj függ az aktuális üzemanyag ártól és az eladó telephelye és vevő lakcíme között –oda-vissza távolságtól, de eladó ennek összegét a kiszállás előtt közli) otthonában munkadíjmentesen átvizsgálja a jótállással érintett terméket. Amennyiben a javítás a helyszínen történik, a Vásárló köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az előre egyeztetett időpontban és helyszínen elérhető legyen, annak érdekében, hogy az eladó szakembere a sérült készüléket megvizsgálhassa, javíthassa. Amennyiben az előre egyeztetett időpontban ez nem valósul meg, a kiszállás díja a vevőt terheli.
- A jótállásra jogosultnak a CZINEGE és Fiai Kft. részére elfogadható időt és alkalmat kell biztosítani a szükséges javítások elvégzésére. Ezek hiányában CZINEGE és Fiai Kft. mentesül garanciális kötelezettségei alól.
- amennyiben a termék nem javítható és a hiba garanciális eset, akkor eladó új terméket küld vevőnek.
- Amennyiben a meghibásodás javításának igénye nem jogos, a kereskedő erről e-mailben értesíti a vevőt.
- Abban az esetben, ha az adott termék típusa idő közben kifutott eladó hasonló tudású/teljesítményű terméket ajánl fel vevőnek és azt küldi vissza.
- A garanciális igények készpénzben történő megtérítése nem lehetséges - teljes meghibásodás esetében sem. Annak eldöntése, hogy a termék javítható, vagy termékcserére van szükséges, kizárólag a szolgáltató hatásköre.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hibabejelentésre kivonuló szerviz kiszállási díj ki nem fizetése a kiterjesztett hivatalos garancia automatikus érvénytelenítését vonja maga után.


5 Személyes adatok feldolgozása
Az eladó köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a GDPR Rendelet szerint eljárni és a személyes adatokat ennek megfelelően kezelni. További információk a személyes adatok védeleméről itt találhatók: https://shop.czinege.hu/adatvedelem

6. Egyéb rendelkezések
6.1 A jelen Szabályzat és a belőlük fakadó körülmények a magyar jog hatálya alá tartozik.
6.2 Ha bármely, a fenti feltételek közül érvényét, hatályát veszti, illetve kivitelezhetetlenné válik, úgy az érvénytelenné, hatálytalanná, kivitelezhetetlenné vált rendelkezés nincs hatással a többi rendelkezés érvényére, hatályára vagy kivitelezhetőségére, hacsak a törvény másképp nem rendelkezik.
6.3 Az eladó fenntartja a jelen Szabályzat módosításának jogát. A módosítások az eladó weblapján való megjelenéssel lépnek hatályba, amennyiben a jelen Szabályzat másképp nem rendelkezik. Jelen feltételek és szolgáltatások érvényesek 2022.12.01. napjától.
6.4 A vásárlók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv és az 1978. évi 2. trv. tartalmazza.

Árukereső.hu Árukereső.hu