Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Általános szerződési feltételek

1. Az általános szerződési feltételek hatálya

1.1 Jelen általános szerződési feltételeket a Szolnoki Törvényszék Cégbíróságánál Cg.16-09-004325 cégjegyzékszámon bejegyzett CZINEGE és Fiai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5100 Jászberény Pesti u. 36; telephely: 1139 Budapest, Teve utca 7-11. A. Ház.; e-mail cím: czinege@czinege.hu, telefonszám: +36 57 500 190) állapítja meg, és azok alkalmazandók az Eladó és a Vevő, mint Megrendelő között, – üzlethelyiségen kívül és távollevők között – létrejövő valamennyi szerződéses jogviszonyban.

1.2 Fentieknek megfelelően jelen ÁSZF az üzlethelyiségen kívül és távollevők között megkötött vásárlásokra vonatkozik.

1.3 Jelen szerződési feltételektől kizárólag Eladó és Megrendelő írásban megkötött külön megállapodása alapján lehet eltérni.

1.3 A hatálybalépés időpontja 2021. július 30, amellyel a korábbi, üzlethelyiségen kívül és távollevők között megkötött szerződésekre vonatkozó ÁSZF hatályát veszti.

 

2. Szerzői jogi oltalom

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) c) pontja alapján a weboldal szerzői jogi oltalom tárgyát képezi, így az Sztv. 16. § (1) alapján a szerzőnek van kizárólagos joga az anyagi és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére.

A CZINEGE és Fiai Kft; mint Szerző fenntartja minden jogát, a felhasználást a vásárláshoz szükséges mértékben engedélyezi.

 

3. A szerződés létrejötte webáruházon keresztül történő vásárlás esetén, műszaki védelem

Webáruházunk használatához célszerű regisztrálni, ugyanis így csak egy alkalommal kell megadnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait. Természetesen lehetőség van regisztráció nélkül is a vásárlásra. Megfelelve a Ptk. 6:82. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, valamint a 45/2014 Korm. rendelet § (1) t) pontjának, az alábbiakról tájékoztatjuk a Megrendelőket:

 • a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt Eladó rögzíti és utóbb hozzáférhető, a megkötéstől számított 5 évig
  a szerződés nyelve magyar
 • Eladó a jogszabályi követelményeken és jelen ÁSZF-en kívül további magatartási kódexet nem ismer el kötelezőnek magára nézve.
 • Cégünk a műszaki védelmi intézkedéseket betartja, szervereink elérhetősége rendkívül kedvező, az adattartalom folyamatosan mentésre kerül, így az hiba esetén visszaállítható. A megőrzött adatokat titkosítjuk, hardveres támogatás mellett.

A szerződéskötés technikai lépései a következők:

 1. Miután Vevő kiválasztotta a megrendelni kívánt terméket, annak pontos paramétereit, utána a „Kosárba teszem” fülre kattint.
 2. A szállítási mód megválasztását követően tudja a „pénztárnál” megadni a szükséges adatait, és fizetni.
 3. Természetesen a megrendelés elküldése előtt vissza tud lépni az adataihoz, és ellenőrizni azok megfelelőségét.
 4. Fizetési lehetőségek: a futárnak átvételkor készpénzben, bankkártyával a széleskörben alkalmazott Barion-rendszeren keresztül, valamint átutalással is.

Az elküldött megrendelés ajánlatnak minősül, tehát az adásvételi szerződés ebben az időpontban még nem került megkötésre, Megrendelőt az elküldött ajánlata 48 óráig köti.

Eladó a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a megrendelés beérkezését követő 48 órán belül egy visszaigazoló e-mailt küld Megrendelő számára.

A szerződés abban az időpontban jön létre, amikor ezen visszaigazoló e-mail Megrendelő számára hozzáférhetővé válik, Eladó ebben tájékoztatja Megrendelőt a megrendelt termékekről, azok pontos jellemzőiről, a szállítás várható időpontjáról, valamint a választott fizetési módról. A megrendelő a számlát az áruval együtt papír alapon kapja meg.

Abban az esetben, ha a visszaigazolás nem érkezik Megrendelő részére, mentesül az ajánlati kötöttsége alól, semmilyen további kötelezettség nem terheli.

A visszaigazolásban a Megrendelő ismételten tudja ellenőrizni az adatok helyességét, kérjük, amennyiben hibát talál, azt haladéktalanul jelezze, akár telefonos megkeresésen keresztül, akár e-mail küldésével.

Egyedi megrendelés, vagy egyéb specialitás, (például nagy mennyiség, nagyobb összegű megrendelés, előzetes beszerzés szükségessége) esetén Eladó jogosult további megerősítést kérni Megrendelőtől elektronikus- postai úton, vagy telefonon. Amennyiben Eladó a megerősítést nem kapja meg, úgy jogosult a Szerződéstől elállni.

 

4. Vételár

4.1 A megadott vételárak Eladó székhelyén, illetve Bemutatóteremben történő átvételre értendők, az esetleges kiszállítás díját nem foglalják magukban.

4.2 Ha Eladó a Megrendelő részére egyedileg meghatározott termékre, illetve egyedi árajánlatot küldött, az attól eltérő egyéb ajánlataiban, árjegyzékeiben vagy egyéb kiadványaiban közölt árak, továbbá rajzok, ábrák, méretek, súlyok, teljesítmény, valamint egyéb adatok csak tájékoztató jellegűek.

4.3 A vételárat a megrendelés visszaigazolását követően Eladó egyoldalúan akkor módosíthatja, ha

 • jogszabály vagy hatósági rendelkezés azt indokolttá teszi,
 • a szerződéskötést követően olyan tény, körülmény vagy esemény következik be, amely a leggondosabb kereskedői körültekintés mellett sem volt előre látható,
 • a szerződéskötés és a teljesítés időpontja között legalább 30 nap eltelt és ezen időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank forint árfolyama az Euróhoz, vagy konvertibilis valutához képest jelentősen, azaz legalább 5% mértékben változott.

4.4 Eladó a 4.3 pontban foglalt, legalább 5% mértékű árváltoztatása esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni, anélkül azonban, hogy Eladóval szemben kártérítési igényt érvényesíthetne.

4.5 Amennyiben Eladó téves vételárat tüntet fel a weboldalon, és a termékre megrendelés érkezik, Eladó felajánlja a valós áron történő megvásárlást. Ha ezt Megrendelő nem fogadja el, további fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Tévesen feltüntetett árnak minősül a 0,- Ft-os, vagy kedvezményt tévesen feltüntető ár.

4.6 Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ- t.  Egyes áruink ettől eltérően 5%-os ÁFÁ-t tartalmaznak (könyv és a hozzá tartozó szállítási költség). 

 

5. Teljesítés helye, ideje és módja

5.1 Jelen szerződési feltételek alapján a teljesítési hely – Eladó raktáraiból (székhelyéről, ill. bemutatóteremből) történő eladás esetén – Eladó székhelye vagy bemutatóterme, illetve 5.5 pont esetén a Megrendelő által megadott szállítási cím.

5.2 Eladó az árut a megállapodott határnapon vagy határidőn belül Megrendelőnek összeállítja és átadja.

Az áru minőségi és mennyiségi átvételének időpontja a Megrendelő általi birtokbavétel. Eladó elő-, és részszállításra jogosult, Megrendelő tájékoztatása mellett.

5.3 Ha Eladó és Megrendelő másként nem állapodtak meg, az áru elszállításáról Eladó köteles gondoskodni.

5.4 Amennyiben Megrendelő saját fuvareszközén, vagy az általa megrendelt fuvarozóval szállítja el az árut, úgy saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a fuvareszközre rakásról és az elszállításról. Megrendelő a fuvareszközt a megadott szállítási napon olyan időben köteles előállítani, hogy elegendő idő legyen az áru berakodására.

5.5 Felek megállapodhatnak úgy is, hogy Eladó az árut a vételáron felüli fuvardíj ellenében a Megrendelő által megjelölt címre szállítja. Ez esetben a teljesítés helye Megrendelő által megadott hely.

Az átvétel – az áru súlyától és terjedelmétől függően – a gépjárművön vagy a gépjármű mellett történik. Eladó az áru emeletekre történő felvitelét nem vállalja, ezt Megrendelő tudomásul veszi.

Az átvételt a szállítólevélen vagy más fuvarokmányon dátummal, aláírással, pecséttel rögzíteni kell. A fuvardíjat az érvényes árajánlat tartalmazza.

5.6 Amennyiben Megrendelő az árut a rendelésben rögzített vagy kárjelentésben az adott tárgyhónapban nem veszi át, úgy Eladó Megrendelő költségére és felelősségére tárolási díj felszámítása mellett az árut megőrzi. A tárolási díj mértéke naponta az át nem vett áru rendelés szerinti (számla kiállítása esetén, számlán szereplő) nettó értékének 0,1%-a. Ez esetben a teljesítés ideje a tárolás kezdő napja.

5.7 Megrendelő tudomásul veszi, hogy Eladó nagykereskedő és közvetítő tevékenységet végez, ezért a szerződésben megjelölt szállítási határidők nem tarthatók minden esetben.

Amennyiben a megrendelt termék Eladó raktárában rendelkezésre áll, úgy a termék a kiszállítást is figyelembe véve, rendszerint 2-3 munkanapon belül átvehető.

Azonban, ha a termék nincs készleten, úgy Megrendelő tudomásul veszi, hogy a beszerzés ideje Eladó ellenőrzési körén kívüli ok, amely miatt vele szemben nem érvényesíthetők a szerződésszegés jogkövetkezményei.

Késedelem esetén Eladó haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt.

 

6. Átvétel

Kiemeljük, hogy a kárveszély az átvétellel a Megrendelőre száll át a Ptk. 6:122. §, illetve a 6:219. § alapján. A kiszállítást végző futár dokumentumot nem vesz át Megrendelőtől, kivéve az esetleges jegyzőkönyvet sérülés esetén.

6.1 Az átvétel helye a fenti 5.1. és 5.5. pontokban meghatározott teljesítési hely. Az átvétel során Megrendelő köteles a csomagolás sértetlenségét és lehetőség szerint az áruk számát ellenőrizni.

Megrendelő aláírása igazolja, hogy a terméket sérülésmentes csomagolásban vette át.

6.2 A sérült csomagolásról, vagy a termék külső, szabad szemmel is látható sérüléséről Megrendelő köteles az átvétel helyén a fuvarozót, illetve Eladót tájékoztatni a hiányról, a sérülés jellegéről. Továbbá a fuvarozóval együtt köteles jegyzőkönyvet felvenni a kifogásairól, és azt mindketten alá kell írják. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja, úgy ő köteles bizonyítani, hogy a sérülés már az átvételkor is fennállt.

Kérjük Tisztelt Megrendelőinket, hogy sérült csomagolás, illetve a termék külső, szabad szemmel is látható sérülése esetén azt lehetőleg ne vegyék át. Szállítóval közösen felvett és együttesen aláírt (sérülési/hiány) jegyzőkönyv hiányában reklamációt Eladónak nem áll módjában befogadni.

Amennyiben Megrendelő a sérülést a kicsomagolást követően észleli, kérjük, haladéktalanul tájékoztassa cégünket a problémáról, lehetőleg készítsen fényképet.

6.4 Amennyiben értékcsökkent / leértékelt (sérült) árut vásárol Megrendelő, úgy tudomásul veszi, hogy az értékcsökkenés/leértékelés okaként megjelölt hiba miatt nem érvényesíthetők a szerződésszegés (hibás teljesítés) jogkövetkezményei.

6.5 Megrendelő az áru átvételének megtagadására a hiba megjelölésével jogosult.

Amennyiben a mennyiségi, illetve minőségi kifogásra nem az áruátvétellel egyidejűleg, Eladó munkatársa, vagy a fuvarozó jelenlétében kerül sor, a kifogásban foglaltak igazolására Megrendelő köteles.

 

7. Minőség, szavatosság, jótállás, elállás

7.1 Eladót a Ptk. alapján kellék-, és termékszavatossági kötelezettség terheli minden Megrendelővel szemben, a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet alapján pedig jótállási kötelezettség terheli a fogyasztónak minősülő Megrendelőkkel szemben. Eladó a fogyasztónak nem minősülő Megrendelőkkel szemben egységesen 1 év jótállást vállal.

7.2 Ezen felül Eladó használati, kezelési útmutatót ad át – vagy www.czinege.hu honlapján ezeket elérhetővé teszi – Megrendelő részére, melyek átvételét a számla, szállítólevél aláírása, valamint a fuvarozótól való átvétel igazolja.

7.3 Kellékszavatosság

Eladó a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik, melynek alapján a Megrendelő saját döntése alapján az alábbiakat igényelheti.

 • Kijavítást, vagy kicserélést, kivéve, ha annak teljesítése lehetetlen, vagy Eladónak aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelemmel a hibátlan állapotban képviselt értékre, a szerződésszegés súlyára.
 • Árleszállítást kérhet, valamint a hibát kijavíthatja, vagy – Eladó előzetes írásbeli beleegyezése után – mással kijavíttathatja, mindezt Eladó költségére.
 • A szerződéstől elállhat, ha Eladó a kijavítást, vagy kicserélést nem vállalta, vagy megszűnt a Megrendelő ehhez fűződő érdeke, valamint abban az esetben is elállhat, ha Eladó a kijavítást, vagy kicserélést nem tudja biztosítani megfelelő határidőn belül, Megrendelő érdekeit kímélve.
  Fontos azonban, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Amennyiben Megrendelő kijavítást vagy kicserélést választ, azokat a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.
  Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, azonban az ezzel okozott költséget köteles megfizetni, kivéve, ha az áttérésre Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
  Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.
 • Amennyiben Megrendelő a fenti fogalom szerint fogyasztónak minősül, a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.
 • Amennyiben Megrendelő fogyasztónak minősül, kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el, más Megrendelő esetében a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
 • A teljesítéstől számított hat hónap elteltével a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 • Felhívjuk Megrendelőink figyelmét, hogy a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek Eladót terhelik.

7.4. Termékszavatosság

A fogyasztók a kellékszavatosság, jótállás lehetőségén felül jogosultak termékszavatossági igény érvényesítésére is a Ptk. 6:168. §-a alapján. A termékszavatossági igény Eladóval, illetve a gyártóval szemben érvényesíthető, amennyiben a Megrendelő fogyasztó. Fontos azonban, hogy ugyanazon hiba miatt egyszerre nem érvényesíthető kellék-, termékszavatossági és jótállási igény.

A termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a termék kijavítását, vagy kicserélését, ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges. Amennyiben a termék korábban bármilyen módon beépítésre/elburkolásra került, akkor a cserével kapcsolatos egyéb bontási és helyreállítási költségek Eladót nem terhelhetik.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Eladó, illetve a gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Megrendelő a felelős. Eladót, valamint a termék gyártóját a termékszavatosság az adott termék forgalomba hozatalától számított két évig terheli.

Felhívjuk megrendelőink figyelmét, hogy a határidő eltelte jogvesztéssel jár.

7.5. Jótállás

Tekintettel arra, hogy Eladó által forgalmazott termékek a 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint tartós, új fogyasztási cikknek minősülnek, így azokat kötelező jótállás terheli a fogyasztókkal szemben a hivatkozott kormányrendelet alapján.

A jótállási idő

 • 10 000 forintot elérő, de a 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • 250 000 forint eladási ár felett három év,

amelyet az átadástól vagy üzembe helyezéstől kell számítani, amennyiben azt a vállalkozás, vagy

megbízottja végzi. Eladó a fogyasztónak nem minősülő Megrendelőkkel szemben egységesen 1 év jótállást vállal. A jótállási igény előterjeszthető a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén.

A jótállási igény érvényesítésére az jogosult, aki az azonosítható termékkel, annak jótállási jegyével, a számlával, annak másolatával rendelkezik.

Jótállási igényt érvényesíteni elsődlegesen a vásárláskor a cég által aláírással és pecséttel érvényesített jótállási jegy birtokában lehet, amely dokumentumot a termékkel együtt visszajuttat az eladónak a garancia érvényesítéséhez. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha Eladó bizonyítja, hogy annak oka a teljesítést követően lépett fel, továbbá, ha a hibát

 • nem rendeltetésszerű használat idézte elő
 • Vevő figyelmen kívül hagyta a használati útmutatóban foglaltakat.
 • vis maior okozta a hibát
 • a hiba szakszerűtlen üzembe helyezésre vezethető vissza.

Ezen felül a vásárlástól, az átadástól, vagy üzembe helyezés napjától számított 5 év elteltével jótállási igény nem érvényesíthető.

Jótállási igényt megalapozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a hibátlan állapotban képviselt értéket, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.

Amennyiben a kijavítást, kicserélést a forgalmazó nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy a fogyasztó kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – arányos árleszállítást igényelhet, a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja, vagy mással – Eladó előzetes írásbeli beleegyezése után – kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.

A jogosult a választott jótállási jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a forgalmazónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, forgalmazó nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. Amennyiben a termék korábban bármilyen módon beépítésre/elburkolásra került, akkor a cserével kapcsolatos egyéb bontási és helyreállítási költségek Eladót nem terhelhetik.

Forgalmazó törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést – amennyiben az áru raktárában van – legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Amennyiben a terméket importálni kell, akkor nem feltétlenül tartható a 15 nap, erről tájékoztatjuk vásárlóinkat. A kijavítás során a termékbe kizárólag új alkatrész kerülhet beépítésre.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során forgalmazó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában forgalmazó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, forgalmazó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Amennyiben a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, forgalmazó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény forgalmazó részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – forgalmazó köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, forgalmazó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicseréléssel, vagy kijavítással érintett részére vonatkozóan, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a forgalmazót terhelik. Amennyiben a termék korábban bármilyen módon beépítésre/elburkolásra került, akkor a cserével kapcsolatos egyéb bontási és helyreállítási költségek Eladót nem terhelhetik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – forgalmazó gondoskodik. A termék helyszíni javítását ellendíjazás esetén a szerviz vállalhatja.

A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján forgalmazó a fogyasztó által nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

 • a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
 • a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 • az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében veszi át forgalmazó, amelyen feltünteti az alábbiakat:

 • a fogyasztó nevét és címét,
 • a dolog azonosításához szükséges adatokat,
 • a dolog átvételének időpontját, továbbá
 • azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

Fentiek a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

Nem érvényesíthető a jótállási igény a vásárlástól számított 1 év elteltével fogyasztónak nem minősülő Megrendelők esetében, illetve az alábbi okok fennállta esetén:

 • a meghibásodást vis maior, nem szakszerű telepítés, nem rendeltetésszerű használat, külső erőbehatás, vagy meg nem engedett szennyező anyag, vegyszer okozza
 • a hiba egyéb, a CZINEGE és Fiai Kft-re vissza nem vezethető okból következett be.

A jótállásra jogosult a meghibásodásról, annak felfedezése után késedelem nélkül köteles értesíteni a CZINEGE és Fiai Kft.-t, valamint a terméket áramtalanítani.

A jótállás teljesítésével kapcsolatos, szükségszerű költségek Eladót terhelik.

 

8. Fizetési feltételek

8.1 Megrendelőnek lehetősége van készpénzzel, bankkártyával, vagy átutalás útján megfizetni a vételárat.

A fizetési módot, határidőt, bankszámlaszámot a visszaigazoló e-mail, illetve – amennyiben számla kiállításra került – a számla tartalmazza.

8.2 Felek erre vonatkozó megállapodása esetén Megrendelő Eladónak a vételár meghatározott részét a szerződés létrejöttét követően a kiállított számlán feltüntetett határidőn belül köteles előre megfizetni, mint vételárelőleget.

8.3 A fogyasztónak nem minősülő Megrendelők (Cégek) a Ptk. 6:213. §-a alapján jogosultak az elállásra. A megrendelés visszaigazolását követő elállás esetén bánatpénz fizetésére köteles a Megrendelő, azonban a bánatpénz fizetésén kívül lehetősége van a lemondás értékében új rendelést nyújtani Eladónak. A bánatpénz összege a vételár 5 %-a, amelyet Eladó jogosult a vételárelőleg összegéből levonni.

Egyedi megrendelésre beszerzett áru esetén a Ptk. 6:213. § nem alkalmazható, ilyenkor Megrendelő köteles a termék vételárát megfizetni.

8.4 Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen vitatott viszontkövetelését a számla ellenértékébe beszámítani.

8.5 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Online Pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni A kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.

A kuponok érvényességig az aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Termék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.

 

9. Fizetési késedelem

9.1 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni az esedékességet követő naptól a kifizetésig terjedő időszakra a Ptk. 6:48. §-ának, amennyiben a Megrendelő vállalkozásnak minősül, úgy a Ptk. 6:155. §-ának megfelelően.

Amennyiben a Megrendelő vállalkozás, a késedelmi kamat mértéke fentieknek megfelelően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt mértéke.

Ha a kötelezett késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére, legalább negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő összeget forintban megfizetni.

Ezt meghaladóan a behajtási költségek közé tartoznak különösen, de nem kizárólagosan: a perköltségek és illetékek, a közjegyzői díj, a bírósági végrehajtás költségei, a végrehajtók munka- és sikerdíja, az ügyvédi költségek, valamint a követeléskezelő költségei, sikerdíja.

9.2 Megrendelő fizetési késedelme esetén Eladó által esetlegesen nyújtott árengedmények, illetve egyéb kedvezmények hatályukat veszítik és Megrendelő a teljes vételár megfizetésére köteles, valamint Eladó felé fennálló teljes tartozása azonnal esedékessé válik.

E jog az Eladót Megrendelő fizetésképtelensége esetén, vagy amennyiben Megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul, vagy amennyiben Megrendelő korábbi megrendeléseinél szerződésszegő magatartást tanúsított, szintén megilleti.

9.3 Megrendelő fizetési késedelme esetén Eladó jogosult a további szállításokat leállítani, illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. Eladó a további kiszállítások megkezdését biztosíték adásához vagy azonnali fizetéshez kötheti.

9.4 Amennyiben Megrendelő a számlán szereplő esedékességi határnapot követő 20 napon belül Eladó felé a számlával, a számlán szereplő árukkal vagy azok ellenértékével kapcsolatosan tartozását nem vitatja, úgy a megrendelés teljesítettnek, a számla pedig Megrendelő által befogadottnak, Eladó követelése elismert, nem vitatott tartozásnak minősül. Ez esetben Eladó az eredménytelen felszólítást követően az abban megjelölt határidő elteltével jogosult Megrendelő fizetésképtelenségét feltételezni.

9.5 Megrendelő 20 napot meghaladó fizetési késedelme esetén Megrendelő köteles Eladó erre vonatkozó felszólításában meghatározott határidőn belül biztosítékot nyújtani a Vételár megfizetésére. Ennek elmaradása esetén Eladó jogosult a szerződéstől elállni.

 

10. Tulajdonjog fenntartás

10.1 Eladó a vételár kiegyenlítéséig fenntartja tulajdonjogát a Ptk. 6:216. §-a alapján, amennyiben Megrendelő a megrendelt és átvett terméket a vételár kiegyenlítése előtt értékesítette, és a vételárat nem fizeti meg Eladónak, az jogosult a már értékesített termék árát visszakövetelni.

10.2 Eltérő megállapodás hiányában Eladó jogosult a termék visszatartására, az átadás megtagadására, amennyiben Megrendelő nem fizette meg, vagy nem fizeti meg a vételárat.

Ezen rendelkezés alól kivételt képez az az eset, amikor a vételár megfizetésének határideje az átadást követő időpont.

10.3 Eladó a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.

10.4 Megrendelő a vételár megfizetéséig az árut megfelelő fedezet biztosítása nélkül nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt nem építheti be és nem dolgozhatja fel. A tulajdonjog-fenntartással érintett áru eladása, feldolgozása, beépítése esetén a választás joga Eladót, mint tulajdonost illeti meg, Vevőtől, vagy Vevő vevőjétől követelheti az ellenértéket. Az erre vonatkozó engedményezést Vevő jelen szerződéssel Eladó részére megadta. Dologegyesülés esetén Eladónak résztulajdona keletkezik. Megrendelő jelen szerződés aláírásával Eladóra engedményezi a közös tulajdon értékesítéséből Eladó tulajdoni hányadának megfelelő összeget.

10.5 Amennyiben Megrendelő továbbértékesítés céljából vásárolja meg az árut, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt az áru tárolásáról megfelelően gondoskodni. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. Megrendelő ez esetben köteles Eladó termékére is kiterjedő vagyonbiztosítást kötni.

10.6 Megrendelő 20 napot meghaladó fizetési késedelme esetén Eladó, illetve megbízottja jogosult Megrendelő székhelyéről, telephelyéről, fióktelepéről a tulajdonjog fenntartással átadott termékeket Megrendelő költségére elszállítani. Megrendelő tartozása az elszállított termékek átadási árával csökken, a szállítás költségeivel azonban nő.

 

11. Vis maior

Felek mentesülnek szerződéses kötelezettségeik teljes vagy részleges teljesítése alól, amennyiben a teljesítés ellenőrzési körükön kívül álló, előre nem látható és el nem hárítható akadály (vis maior) következtében hiúsul meg. Vis maiornak tekintendők az alábbiak: háborúk, forradalmak, sztrájkok, embargók, természeti katasztrófák és más, rendkívüli események (pandémia, tűz, árvíz, földrengés, stb.).

Vis maior esetén az a fél, akinek érdekkörében az akadály felmerült, a másik felet az okról és az akadály várható időtartamáról a lehető legrövidebb időn belül írásban köteles értesíteni.

Eladó mennyiségi és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a közvetett károkra és elmaradt hasznokra nem terjed ki, és annak maximális mértéke a termék vételára.

 

12. Kézbesítési szabályok

12.1 Eladó által a Megrendelőhöz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket az Eladó részére a Megrendelő által megadott levelezési címre, szabályszerűen postára adtak, a Megrendelő által közöltnek, a

12.2 pont szerint kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen nem volt kézbesíthető:

 • a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától, ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlése napjától számított ötödik munkanapon
 • ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte.

12.2 Megrendelő fentiekre tekintettel köteles gondoskodni arról, hogy a megadott kézbesítési címen a szerződés megkötésétől annak megszűnéséig folyamatosan rendelkezzen a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel). Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára előnyök szerzése, illetve mentesülés érdekében nem hivatkozhat.

12.3 Megrendelő címére Eladó által küldött nyilatkozatot akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, hogyha a címzett az átvételt megtagadta, a küldemény, vagy tértivevény „nem kereste”, „cím nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött”, „meghalt/megszűnt” jelzéssel érkezett vissza Eladóhoz.

12.4 A fenti szabályok a kézbesítési megbízottra, illetve a kezesre is vonatkoznak, azzal, hogy a joghatály kézbesítési megbízott esetében a meghatalmazást adó vonatkozásában áll be.

 

13. Alkalmazandó jog

13.1 Jelen szerződési feltételek között nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így elsődlegesen az alábbiak irányadók:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

14. Fogyasztókra vonatkozó eltérő rendelkezések

A Ptk 8:1. (1) 3. pontja alapján fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Elsőként a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 20. § szerinti, a fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról tájékoztatjuk a Ptk. fenti fogalma szerint fogyasztónak minősülő Megrendelőinket.

Fontos azonban kiemelni, hogy az indokolás nélküli elállási jog gyakorlása esetén, amennyiben a visszaküldött terméken valós és igazolható értékcsökkenést tapasztal Eladó, úgy azt jogosult levonni a visszautalásra kerülő vételárból.

20. § (1) „Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.”

(2) A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Amennyiben a határidő lejárta előtt a Megrendelő megküldi elektronikus úton, vagy postán az elállási, illetve felmondási nyilatkozatát, az határidőben gyakorolt jognak minősül.

Elállás esetén fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve Eladónak vagy Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

Tájékoztatjuk tisztelt Megrendelőinket, hogy postai küldeményként nem adható fel a termék.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

(4) * Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Fizetési késedelem esetén, amennyiben a Megrendelő fogyasztó, úgy a késedelmi kamat körében a Ptk. 6:48. § (1) bekezdése alapján a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat fizetendő.

Ha Megrendelő fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, és a terméket visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolja, hogy azt visszaküldte, Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, így a kiszállítás díját is. Fontos azonban, hogy a visszaküldés költsége már a Megrendelőt terheli.

 

Elállás vagy felmondás esetén a visszajáró összeget a korábban igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Eladó mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

15. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási, illetve felmondási jogát az alábbi esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, továbbá olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 3. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

Fenti kivételek közül kiemeljük a 2. pontban meghatározott, olyan nem előre gyártott termékeket, amelyeket megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetét, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Felhívjuk Tisztelt Megrendelőink figyelmét, amennyiben olyan megrendelést teljesítünk, amely külön beszerzést igényel, a teljesítés megkezdését követően gyakorolt elállási jog esetén szükséges a vételár 5%-át, mint Eladó észszerű költségét megtéríteni.

Abban az esetben, ha a beszerzés megtörtént, az elállási jog nem gyakorolható.

A fenti, speciális megrendelések esetén előzetesen tájékoztatjuk Megrendelőinket.

 

16. Panaszkezelés

Panasz esetén javasoljuk, hogy elsődlegesen cégünket keresse fel, minden elvárható lépést megteszünk a probléma megoldása érdekében, a lehető legrövidebb időn belül.

Cégünket bármelyik elérhetőségén felkeresheti, telefonos, vagy szóbeli megkeresés esetén azonnali megoldást kínálunk, amennyiben lehetséges. Ha a bejelentést követő panaszkezeléssel nem elégedett, jegyzőkönyvet veszünk fel, amely sorszámot kap, és visszakereshető, ezt átadjuk, vagy megküldjük a panaszos részére.

Elektronikus, vagy postai úton megküldött panaszra érdemi választ 30 napon belül adunk.

Amennyiben a panasz orvoslásával Megrendelőnk nem elégedett, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testülethez fordulhat:

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Telefonszám: 20/373 2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Weboldal: www.ec.europa.eu


A jelen Általános Szerződési Feltételek utolsó módosításának dátuma: 2021. július 29.

Árukereső.hu Árukereső.hu